Privacy

Algemeen

Jouw privacy is van essentieel belang voor onze activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. En mocht je vragen hebben over hoe wij met privacy omgaan, dan kun je ons mailen op info@stickerland.nl.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Raadpleeg deze dan met enige regelmaat. Op onze website vind je altijd de meest recente versie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Stickerland is het moederbedrijf achter 123keukenwrappen.nl en is gevestigd in Rosmalen aan het Vinkenveld 7, 5249 JN. We staan in de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 17123313 (hierna te noemen ‘123keukenwrappen.nl’ of ‘wij’). Stickerland is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens.

Waar is deze verklaring op van toepassing?
Deze verklaring is van toepassing op alle websites en mobiele applicaties gecreëerd en beheerd door 123keukenwrappen.nl.
Het gedeelte over cookies is niet van toepassing op de mobiele applicaties. Daar worden geen cookies geplaatst.

123keukenwrappen.nl maakt op haar websites gebruik van links en knoppen die verwijzen naar andere websites zoals Facebook of externe partijen. Klik je op een dergelijke link of knop, dan verlaat je onze website. In dat geval is het privacy- en cookiebeleid van deze derde partij van toepassing.

Ben je verplicht jouw gegevens te verstrekken?
Je hebt geen wettelijke verplichting jouw gegevens te verstrekken. In verband met jouw privacy vragen we jou om zo min mogelijk gegevens. De gegevens die wij vragen hebben wij nodig om onze dienst te verlenen. Verstrek je deze liever niet? Dan kun je geen gebruik maken van onze dienst.

Hoe komen we aan jouw gegevens?
Je hoeft geen persoonlijke gegevens te verstrekken om op onze website te komen. Wil je een review achterlaten? Dan verstrek je zelf jouw gegevens.

Wij verzamelen automatisch bepaalde gegevens over jouw randapparatuur wanneer je onze site bezoekt.

Tot slot kunnen wij jouw gegevens ontvangen van derden, zoals sociale mediaplatforms of advertentienetwerken, zodat wij gerichte advertenties kunnen laten zien.

Wat doen we met jouw gegevens?
We verzamelen de volgende (persoons)gegevens voor de hierna genoemde doelen.

Plaatsen review
Als je een review op onze website wilt plaatsen, vragen we alleen jouw basisgegevens. We gebruiken jouw e-mailadres om te valideren dat de review door een echt persoon is geschreven (meer hierover lees je onder “Beoordelen review”). Deze gebruiken wij vervolgens ook om je te informeren over de door jou geplaatste review. Ontvang je deze servicemails liever niet, dan kan je je hier voor uitschrijven. En als je lange tijd niet actief bent geweest, dan sturen we jou een bericht met dat je wordt uitgeschreven. Je blijft wel in onze lijst staan als je deze e-mail opent.

Beoordelen review
We hebben een strikt controlemechanisme om ervoor te zorgen dat (potentiële) fake reviews dan wel reviews die als aanstootgevend kunnen worden aangemerkt, worden geïdentificeerd en verwijderd. Op die manier waarborgen we onze onafhankelijkheid. Dit gaat handmatig en we lezen en beoordelen dus iedere review.

Als je vaker een review plaatst, dan bedanken we je jou via de mail. Is het jouw eerste keer? Dan sturen we jou een bevestigingsmail. Als je deze hebt bevestigd, dan zijn we klaar. Je krijgt 10 dagen om deze te bevestigen. Doe je dit niet, dan plaatsen we de review niet. We hebben dan niet kunnen valideren dat de review door een echt persoon is geschreven.

Om er zeker van te zijn dat de review ook echt afkomstig is van een persoon, verwerken we het IP-adres, de timestamp van de bevestigingsmail, van welke website je afkomstig bent, jouw naam, gegevens over jou en de rating die je hebt gegeven. Op deze manier voorkomen we fake reviews en verdedigen we ons bestaansrecht.

Marktonderzoek
Wij zijn constant bezig met het verbeteren van onze dienstverlening. Daarom doen we regelmatig algemeen en specifiek marktonderzoek. Deze onderzoeken zijn zoveel mogelijk anoniem. Dit wil zeggen dat we jouw gegevens niet verstrekken. In sommige gevallen worden de e-mailadressen gebruikt om datasets te matchen. We zorgen uiteraard dat jouw privacy gewaarborgd wordt.

Cookies en advertenties
Wij willen onze website optimaliseren voor onze gebruikers, zowel wat betreft gebruik als advertenties. Om die reden maken wij ook gebruik van gegevens die je bewust of onbewust automatisch aan ons en andere beheerders van onze websites verstrekt. Het betreft onder andere jouw surfgedrag en informatie over jouw browser en randapparatuur. Dit doen we onder andere door het plaatsen van cookies, door ons en door derde partijen, al dan niet nadat je hier akkoord voor hebt gegeven. Wil je meer lezen over cookies en voor welke doelen we deze gebruiken, lees dan hier onze cookieverklaring.

Welke wettelijke grondslagen hebben wij om jouw gegevens te verwerken?
Voor het ontvangen van de nieuwsbrief hebben we jouw toestemming gekregen of ben je als klant toegevoegd vanwege onze legitieme commerciële belangen (gerechtvaardigd belang).

Als je een account aanmaakt, dan verwerken we jouw gegevens op grond van onze contractuele relatie. Dus om onze dienstverlening te kunnen bieden.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens van gebruikers en accommodatiehouders te verwerken, namelijk de vrijheid van meningsuiting. Meer specifiek kunnen deze gebruikers andere bezoekers inlichten over de kwaliteit van de accommodatie die zij hebben bezocht, de bestemming die zij hebben gekozen of andere ervaringen die zij graag willen delen. Daarnaast heeft 123keukenwrappen.nl commerciële belangen om haar dienst aan te bieden en onderzoek te verrichten om haar dienstverlening te optimaliseren. 123keukenwrappen.nl heeft hierbij een zorgvuldige a fweging gemaakt tussen jouw privacy en haar gerechtvaardigde belangen.

Tot slot: wij hebben een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken om fraude (fake reviews) te voorkomen.

Delen we jouw gegevens met derden?
We kunnen jouw gegevens delen met derden. Dit zijn partijen die betrokken zijn bij onze dienstverlening. Zo kan het gaan om de gegevens voor de nieuwsbrief, die worden gedeeld met onze e-mailmarketing partij.

123keukenwrappen.nl kan de door jou geplaatste review of de beoordeling ook plaatsen op andere websites die 123keukenwrappen.nl of haar partners in beheer hebben of waarvan zij de inhoud verzorgen. Het gaat hierbij alleen om de tekst en eventueel jouw naam. Omdat 123keukenwrappen.nl internationaal werkt, kan jouw tekst ook vertaald worden. 123keukenwrappen.nl werkt samen met partners. Deze partners versturen een e-mail naar hun klanten met daarbij het verzoek een beoordeling achter te laten. De reviews worden verzameld op onze website. Deze beoordeling wordt zowel getoond op 123keukenwrappen.nl als op de website van de partner.

Ook deelt 123keukenwrappen.nl gegevens met externe bureaus voor analyses en verder (markt)onderzoek.

Tot slot kunnen we jouw gegevens delen indien wij een wettelijke verplichting hebben dit te doen of indien wij een rechtsvordering in willen stellen of ons moeten verdedigen tegen een juridische claim.

In principe worden jouw gegevens alleen gedeeld met partijen binnen Europa. Als we gegevens delen buiten Europa, dan nemen we de extra waarborgen die de privacywetgeving van ons eist. We delen dus alleen gegevens als wij er zeker van zijn dat jouw gegevens daar ook goed beveiligd zijn.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?
We doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Zo treffen wij passende beveiligingsmaatregelen zodat jouw gegevens niet verloren gaan of dat een derde hiertoe zomaar toegang heeft.Enkele van deze maatregelen zijn:

– onze websites zijn beveiligd met SSL-certificaten. Hiermee worden de door jouw ingevulde gegevens versleuteld verzonden;
– we hebben een streng toegangsbeleid. Dit betekent dat alleen bevoegde personeelsleden/derden toegang hebben tot jouw persoonsgegevens en dat zij geheimhouding hebben; en,
– we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken zodat zij net zo zorgvuldig omgaan met jouw gegevens als wij.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Wij bewaren jouw review zo lang als wij dat nodig vinden om een juist en correct cijfer toe te kennen. De reviews worden daarom in principe ook niet verwijderd. Ook oude reviews niet . Wij merken dat gebruikers graag ook oude reviews bekijken, om zo te zien of er serieus wordt omgegaan met gegeven feedback en of er verbetering in zit. Dit helpt hen weer met het maken van een keuze.

Als je je hebt afgemeld voor mailings, verwijderen we jouw gegevens onmiddellijk.

Welke rechten heb jij ten aanzien van jouw gegevens?
Je hebt in het algemeen het recht om te vragen om inzage in, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daar voegen we graag nog aan toe dat als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, of enige e-mails van ons trouwens, dat je je daar altijd voor kan afmelden. Ook kun je ons vragen jouw review te verwijderen of te anonimiseren.

Daarnaast heb je in bepaalde gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben elektronisch naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een bovengenoemd verzoek of bezwaar sturen naar info@stickerland.nl. Graag in de onderwerpsregel zetten “Persoonsgegevens”. Dan weten wij meteen waar het om gaat.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het ID-bewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Wanneer het gaat om inzage in mogelijke persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, stuur dan een kopie van de cookie in kwestie mee. Je kunt deze vinden in de instellingen van jouw browser. Graag benadrukken we dat wij een cookie niet voor je kunnen verwijderen. Je kan dit zelf doen.

Als je niet tevreden bent over de manier waarop we met jouw gegevens omgaan, laat het ons dan weten via bovengenoemd e-mailadres.